TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00844
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SUZINO
SUZINO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân lân.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư Tomico
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN C4, Bửu Long, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM