TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00847
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Ardour
Ardour
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Sữa tắm; sữa dưỡng thể; thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; nước xức tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm Iàm thẳng tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; keo xịt tóc; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để trang điểm. 35 Buôn bán: sữa tắm, sữa dưỡng thể, thuốc nhuộm tóc, dầu gội đầu, nước xức tóc, chế phẩm uốn tóc, chế phẩm làm thẳng tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, keo xịt tóc, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm mỹ phẩm để trang điểm; nhập khẩu: sữa tắm, sữa dưỡng thể, thuốc nhuộm tóc, dầu gội đầu, nước xức tóc, chế phẩm uốn tóc, chế phẩm làm thẳng tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, keo xịt tóc, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm mỹ phẩm để trang điểm; xuất khẩu: sữa tắm, sữa dưỡng thể, thuốc nhuộm tóc, dầu gội đầu, nước xức tóc, chế phẩm uốn tóc, chế phẩm làm thẳng tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, keo xịt tóc, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm mỹ phẩm để trang điểm. 39 Đóng gói hàng hóa.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Noble
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 645/25 Điện Biên Phủ, phường 01, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NVCS INTERLAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM