TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00848
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU N TEA NATURE TEA VIETNAMESE ORGANIC TEA Thấm Đượm Giọt Tình, hình
N TEA NATURE TEA VIETNAMESE ORGANIC TEA Thấm Đượm Giọt Tình, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Chè (trà).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.03 01.01.10 05.03.13 05.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Ntea Thái Nguyên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM