TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00849
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU H Hằng's Home, hình
H Hằng's Home, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.05.25 25.07.20 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Ngô Thị Thúy Hằng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 23 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM