TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00851
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PHI ƯNG SECURITY GUARD SERVICES, hình
PHI ƯNG SECURITY GUARD SERVICES, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ vệ sỹ.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 03.07.01 24.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phi Ưng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 714/23 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 14, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM