TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00852
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU L'YNN BEAUTY, hình
L'YNN BEAUTY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Linh Beauty
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 5/31 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM