TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00853
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Monly cosmetics, hình
Monly cosmetics, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.18 26.04.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Huỳnh Thị Ngọc Hà
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 422a Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM