TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00882
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Cường Đô La CUONG DOLA
Cường Đô La CUONG DOLA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Quốc Cường
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Scenic Valley, Block C, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM