TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00886
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Thu Hải H T, hình
Thu Hải H T, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Nước mắm.
PHÂN LOẠI HÌNH 06.01.02 06.03.05 07.11.01 25.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hợp tác xã cơ khí Xuân Hải
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Bản Huổi Cuổi, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN GLOBAL IP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM