TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00893
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Ocn 1, hình
Ocn 1, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh snack (bim bim); thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo. 35 Dịch vụ kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh snack (bim bim), thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.03 01.15.23 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ZHOU, DANGUI
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No.46, Saishang, Sanshi Town, Pingjiang District, Yueyang City, Hunan Province, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Văn phòng Luật sư Hoàng Danh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM