TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00910
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hổ 86, hình
Hổ 86, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Bột mì.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.04 03.01.16 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Cúc Tây Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 11, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM