TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00914
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Việt úc
Việt úc
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo thời trang, mũ nón, giày dép.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vương Thị Gái
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 81/10 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM