TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00915
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU G&PARI
G&PARI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo lót nam, nữ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Võ Văn Vương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/05/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM