TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00917
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mắt Kính Hòa Gia
Mắt Kính Hòa Gia
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Mắt kính, gọng kính, tròng kính.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Xuân Tiệp
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 174A Ngô Quyền, phường 05, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM