TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00923
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TC Kiến Tạo Nên Sự Tinh Hoa, hình
TC Kiến Tạo Nên Sự Tinh Hoa, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
24 Vải; vải dệt; khăn trải bàn (không bằng giấy); khăn trải giường.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.07.06 26.13.01 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư Thành Công
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 195/7 Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM