TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00924
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TAWO
TAWO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Keo dán dùng trong công nghiệp. 19 Ván dùng cho xây dựng, không bằng kim loại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại Đồng Lực Hưng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 184 Xóm Đất, phường 09, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM