TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00941
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MOPA POWDER PUTTY FOR EXTERIOR
MOPA POWDER PUTTY FOR EXTERIOR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty 4 Oranges Co., Ltd
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM