TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00945
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PANDA HOME [xiong mao zhi jia], hình
PANDA HOME [xiong mao zhi jia], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.14 03.01.15 03.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH quốc tế bất động sản Nhà Gấu Trúc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 462 Phạm Thái Bường, khu phố Mỹ Toàn 1, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM