TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00948
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TRUONG SON, hình
TRUONG SON, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dầu gió; dầu nóng xoa bóp; cao xoa bóp; cao dán; tinh dầu (dùng làm dược phẩm).
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.01 06.01.02 06.06.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đông nam dược Trường Sơn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 43/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CAPITAL IP&T CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM