TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00956
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU POL, hình
POL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ giáo dục đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ tổ chức sự kiện cho mục đích giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.03 01.01.10 01.15.23 25.01.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Urban Solutions Vietnam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN B24, đường TT 12, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN IPCOM CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM