TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00957
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU DIENCHAN GLOBAL
DIENCHAN GLOBAL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
10 Dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y. 41 Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, xuất bản sách; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 44 Xoa bóp; dịch vụ y học không tập quán (y học thay thế); dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu; dịch vụ khám chữa bệnh cho người; dịch vụ thú y.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Bùi Quốc Châu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CIS LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM