TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00962
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BIOSHI
BIOSHI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; sản phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc toàn thân (mỹ phẩm).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH VIBOTANI Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 36 Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM