TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00966
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU QGVN HANG LUAT QUOC GIA VIET NAM, hình
QGVN HANG LUAT QUOC GIA VIET NAM, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; luật sư riêng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Mai Hữu Đức
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 5, Khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PADEMARK CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM