TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00967
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VTENERGY VTENERGY R, hình
VTENERGY VTENERGY R, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị âm thanh như loa, đài, âm ly, micrô.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.23 26.04.09 26.04.18 26.04.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Bùi Xuân Khuyến (VN)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PADEMARK CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM