TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00971
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MALACEINE
MALACEINE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Xà phòng, không chứa thuốc; mỹ phẩm; nước xức tóc, không chứa thuốc; dầu gội đầu, không chứa thuốc; bộ mỹ phẩm; chế phẩm cạo râu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Joy Universal Limited
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 10 Floor, Guangdong Investment Tower, 148 Connaught Road, Central, Hong Kong
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM