TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00979
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU INNOVA
INNOVA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Lốp ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn; lốp ô tô tải hạng nhẹ; lốp xe đạp; lốp xe máy; lốp xe đẩy trẻ em; lốp toa moóc; lốp công nghiệp; lốp xe lăn dùng cho người tàn tật; lốp xe địa hình (atv).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU INNOVA RUBBER CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN NO. 23, JINGCHENG RD., CHANGHUA CITY, CHANGHUA COUNTY, TAIWAN
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (20/09/2019) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn (29/05/2019) 166: Phản đối cấp (17/10/2019) 192: Trả lời thông báo cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối (28/10/2019) 194: Bổ sung UQ cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối (16/01/2020) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối (20/09/2019) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 21/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM