TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00979
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU INNOVA
INNOVA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Lốp ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn; lốp ô tô tải hạng nhẹ; lốp xe đạp; lốp xe máy; lốp xe đẩy trẻ em; lốp toa moóc; lốp công nghiệp; lốp xe lăn dùng cho người tàn tật; lốp xe địa hình (atv).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU INNOVA RUBBER CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN NO. 23, JINGCHENG RD., CHANGHUA CITY, CHANGHUA COUNTY, TAIWAN
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ANNAM IP & LAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (29/05/2019) 166: Phản đối cấp
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM