TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00981
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SINBAD, hình
SINBAD, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ; chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu xăng; chất phụ gia hoá học cho dầu; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; tác nhân phân tán dầu; chế phẩm tiết kiệm nhiên liệu. 04 Dầu nhiên liệu; mỡ để bôi trơn; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế; xăng; nhiên liệu dùng cho động cơ; chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; 35 Mua bán và xuất nhập khẩu: chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ, chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu xăng, chất phụ gia hoá học cho dầu, chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ, tác nhân phân tán dầu, chế phẩm tiết kiệm nhiên liệu, dầu nhiên liệu, mỡ để bôi trơn, dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế, xăng, nhiên liệu dùng cho động cơ, chất phụ gia không phải hoá chất dùng cho nhiên liệu động cơ.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.03.02 18.03.21 18.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Phương Hạnh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 521/67/43 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET MY IPC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM