TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01004
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là cung cấp dịch vụ trọn gói quản lý thị thực (visa administration) cho các cơ quan đại diện ngoại giao, đại sứ quán, lãnh sự quán, hãng hàng không, đại lý du lịch, hiệp hội, thương mại và các cơ quan thương mại; dịch vụ cố vấn và tư vấn kinh doanh liên quan đến quản lý thị thực; dịch vụ thông tin kinh doanh liên quan đến việc giải đáp các câu hỏi về quản lý thị thực. 39 Dịch vụ sắp xếp chuyến đi và đại lý du lịch, bao gồm sắp xếp thị thực du lịch và các giấy tờ du lịch; dịch vụ thông tin liên quan đến việc sắp xếp chuyến đi, thị thực du lịch và các giấy tờ du lịch; dịch vụ tư vấn du lịch. 45 Cấp thị thực du lịch; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến dịch vụ cấp thị thực du lịch.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.13.01 01.13.10 01.15.23 26.01.01 26.01.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Beijing Qian Dai Fu Information & Technology Company
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 31201, F11, Tower 1, No. 2 Nanzhugan Alley Dong Cheng Dist. Beijing 100006 CHINA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SAO BAC DAU IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM