TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01005
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Long Hậu, hình
Long Hậu, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ tang lễ, cụ thể là các công việc lo liệu lễ tang, dịch vụ hỏa táng, mai táng.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.03.03 05.05.20 05.05.21 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH tư vấn HI TIEN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN B3 - khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM