TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01006
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU IWE
IWE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
14 Đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]; bộ phận chuyển động của đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; dây xích đồng hồ; đồng hồ chạy điện.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU USA IW INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1385 CORAL WAY PH403 MIAMI,FL.US 33145
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LEADCONSULT
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM