TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01011
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU De Pina
De Pina
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - Một thành viên công ty TNHH (DOFICO)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM