TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01011
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU De Pina
De Pina
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34: Thuốc lá.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - Một thành viên công ty TNHH (DOFICO)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU (DOFICO) 833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
SỐ VĂN BẰNG 4-0377412-000
NGÀY CẤP BẰNG 26/01/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 08/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (31/12/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (23/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (26/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 10/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM