TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01014
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU AMS, hình
AMS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 25.05.02 26.01.01 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất An Huy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 57A, ngõ 58, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM