TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01024
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Phở Bắc Hải Hương Râu, hình
Phở Bắc Hải Hương Râu, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán cà phê; nhà hàng cung cấp thực phẩm; khách sạn.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 26.01.01 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Thị Diệu Thúy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 105 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/03/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 10/08/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM