TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01026
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VEEVA, hình
VEEVA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
18 Ba lô du lịch; ba lô học sinh; cặp công sở; túi du lịch; túi xách tay; vali.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.05 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên may ba lô túi xách KITY BAGS
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 10 đường DC9, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/05/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM