TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01033
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Blue Elephant, hình
Blue Elephant, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
22 Túi dùng để giặt hàng dệt kim; túi bằng vải dệt dùng để bao gói; túi đựng thư từ.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.02.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên dệt - nhuộm - in bông & may mặc Tường Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 633/27/2-4 Hồng Bàng, phường 06, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM