TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01034
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU XOX, hình
XOX, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Gạch; gạch vuông lát nền không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá để xây dựng; gỗ để xây dựng; vữa dùng cho xây dựng; ngói (không bằng kim loại). 21 Đồ gốm; đồ sứ để chứa đựng. 35 Mua bán vật liệu xây dựng như: cát, gỗ, gạch, xi măng, sơn, bột trét tường.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07 24.15.08 24.15.21 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Cát Anh Covering
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 66/36 Hùng Vương, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM