TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01040
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU E C L ONGLEVN.COM Brocart de mode Vietnam, hình
E C L ONGLEVN.COM Brocart de mode Vietnam, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.03 26.04.09 26.04.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH ECL Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 190 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM