TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01042
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU DAICHI
DAICHI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Bánh.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Đại Chí Foods
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM