TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01049
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Bút Cầu Tập tuổi học đường, hình
Bút Cầu Tập tuổi học đường, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Vở học sinh.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 01.13.01 20.01.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hợp tác xã đóng tập học sinh Hưng Long
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 24 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENTIO CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM