TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01052
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Da Guang, hình
Da Guang, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Miếng lót giày, đế giày.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 01.13.01 01.15.23 24.15.01 26.01.01 26.15.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Việt Nam Đại Quảng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô số 6, đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENTIO CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM