TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01056
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; bộ thu năng lượng mặt trời.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.20 02.03.01 02.03.22
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH phát triển công nghệ năng lượng mới SUNSHINE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM