TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01062
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU LUXBATH LUXURIOUS BATHROOM, hình
LUXBATH LUXURIOUS BATHROOM, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: sứ vệ sinh, thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng tắm.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.07.21 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Văn Diễn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 8, Vĩnh Thuận, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM