TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01064
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU HBBH Bệnh Viện Đa Khoa, hình
HBBH Bệnh Viện Đa Khoa, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ vận chuyển cứu thương. 44 Dịch vụ khám chữa bệnh; trợ giúp y tế; chăm sóc sức khỏe; dược sĩ kê đơn thuốc; đơn vị y tế tại bệnh viện.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 02.09.01 02.09.14 02.09.15 03.11.03 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hòa Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1079A Hùng Vương, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INTERFIVE CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM