TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01072
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU THUNDERBIRD THE WINNING FORMULA, hình
THUNDERBIRD THE WINNING FORMULA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Thức ăn cho động vật không chứa thuốc như: thức ăn nuôi gà; thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm. 35 Mua bán các sản phẩm sau: thức ăn nuôi gà, thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.16 03.07.17 03.07.21 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU UNAHCO, INC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 17 Sheridan Street, Mandaluyong City, Philippines
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DONG DUONG IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM