TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01074
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VNX Farm, hình
VNX Farm, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Sản phẩm nông sản đã qua chế biến như: dưa hấu, dưa lưới, dưa lê, dưa leo, cà chua, măng tây, rau củ quả. 31 Rau củ quả tươi cụ thể là: dưa hấu, dưa lưới, dưa lê, dưa leo, cà chua, măng tây.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 01.15.15 05.03.13 25.01.06 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thanh Tiền
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DONG DUONG IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM