TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01075
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU P.T APPLE REPAIR SERVICE, hình
P.T APPLE REPAIR SERVICE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
37 Lắp đặt và sửa chữa máy điện.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.03 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Hồng Thái
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 186 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM