TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01076
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Minh Phương Ngôi Nhà Cho Bạn, hình
Minh Phương Ngôi Nhà Cho Bạn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Định giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lí bất động sản; dịch vụ thu tiền nhà, bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.12 07.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lê Minh Thinh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 48B5 khu tái định cư Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM