TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01077
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU May Quốc Thịnh Q T, hình
May Quốc Thịnh Q T, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
40 May quần áo.
PHÂN LOẠI HÌNH 09.05.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Thị Thủy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 51, ngõ 76 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM