TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01079
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Minh Anh, hình
Minh Anh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ trợ giúp y tế, chăm sóc y tế.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.28 02.09.21 25.01.06 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Phòng khám sản phụ khoa Minh Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 528 Lê Văn Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM