TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01082
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Lục Bửu
Lục Bửu
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ ăn uống: quán ăn; nhà hàng ăn uống.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Tuyết Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 23 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM